Az idézetek a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága által 1973-ban kiadott Egry breviárium című könyvből származnak.

Egry József Távolba néző című festménye

Távolba néző

Egry József Vihar A Balatonon című festménye

Vihar a Balatonon

Soha nem felejtem el, hogy a táj, ami előttem van, mögöttem folytatódik.

A Balaton párás fényei átalakítják a reális formákat, tárgyakat. A távlatok, perspektívák szüntelenül változnak, alakulnak és a fények maguk is képi formát kapnak.

Egry József Szivárvány című festménye

Szivárvány

Egry József Öböl című festménye

Öböl

Minél közelebb jut az ember a természet lényegéhez, annál jobban távolodik a természettől magától.

A képtérből igen sokat kell elvennünk, hogy üres ne legyen.

Egry József A Balaton Badacsonynál című festménye

A Balaton Badacsonynál

Egry József Balatoni halász című festménye

Balatoni halász

A jó képnek a legrosszabb kritika sem árthat, a rossznak a legjobb sem használ.

Az nem volna baj, hogy idegenből vesznek át képzőművészeink, hanem az a baj, hogy idegen is marad, amit átvesznek.

Egry József Naplemente című képe

Naplemente

Egry József Badacsony című grafikája

Badacsony

A művészetben önfegyelem nélkül létre lehet hozni kiváló alkotást, de önkritika nélkül nem.

Ha egy fiatal művésznek megvalósulna minden álma és vágya, ő maga csodálkozna legjobban, hogy ezek a valóságban ilyenek.

Egry József Napernyős hölgy című festménye

Napernyős hölgy

Egry József Badacsonyi présház című festménye

Badacsonyi présház

Ne ítéljétek el a rossz képek istápolóit, gyűjtőit, mert ők is a szép felé való törekvésükben tévednek.

Egy darab feltárt művészet többet mondhat koráról, mint az összes írott történelem.

Egry József Balaton című rajza

Balaton

Egry József Alakok a stégen című festménye

Alakok a stégen

A komoly művész javakról való lemondása nem jelenti a javak nélkülözését is.

Egy jó képben rossz részlet nincs. Ugyancsak a rossz képben jó részlet sincs. A jó képnek nincs jelentéktelen része.

Egry József Kondás című képe

Kondás

Egry József Borfejtők című képe

Borfejtők (Borospince)

Nem tudom, az értékes emberre melyik kitüntetőbb, a mellőzése, vagy a kitüntetése?

Az igazi műgyűjtő nemcsak becsüli a műveket, hanem szereti is.

Egry József A badacsonyi öböl című festménye

A badacsonyi öböl

Egry József Badacsony című festménye

Badacsony

A jó festő lehet rossz tanár, a rossz festő csak rossz tanár lehet.

Azok a kis apró vonalak, jelzések, mit művész egyéniségek hoznak létre, többel járulnak a képzőművészet fejlődéséhez, mint az összes egyéniség nélküli muzeális képek.

Egry József Merengő című festménye

Merengő

Egry József Nervi című képe

Nervi

Sok régi művész csodálkozna, hogy mi lett belőle, amióta meghalt.

A legtöbben azért rajonganak a természetben, ami legkevésbé fontos a művészetben.

Egry József Szigligeti est című festménye

Szigligeti est

Egry József Balatonparton című képe

Balatonparton

A kultúrnemzetet nem az jelzi, hogy hány aranybányája van, hanem hogy hány alkotója van, mert az a nemzet igazi valutája.

Én nem a Balatont, hanem annak világát festem.

Egry József Fények a Balatonon című képe

Fények a Balatonon

Egry József Balatoni fények című képe

Balatoni fények

Aki a természet gazdagságából minél többet magáévá tud tenni, annál kevesebbel tudja művészetében azt kifejezésre hozni.

Boldogok azok a művészek, akik mindezt megfesthették, amit akartak.
Viszont sajnálatra méltók azok, akik azt is megfesthetik, amit nem akarnak.

Egry József Vihar a Balatonon című grafikája

Vihar a Balatonon

Egry József Napfényes Balaton című képe

Napfényes Balaton

Nemzetek csak művészetükkel élhetik túl a történelmi időket.

Az élet színben – formában – hangban él, a tájnak hangja a csend.

Egry József Balatoni táj című festménye

Balatoni táj

Egry József Balatoni halász című grafikája

Balatoni halász

A tárgy árnyéka sokszor többet mond a tárgyról festőileg, mint maga a tárgy.

Egy nemzetnél nemcsak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői.